19. november 2016

Så lykkedes det at få gyngerne sat op!

 Så fik vi endelig sat gyngen/gyngerne op på legepladsen.

Vi beklager hvis der har været nogle gener i forbindelse med opsætningen for de omkring boende parceller. Håndværkergården har forsøgt på bedste vis at renovere området efter følge skaderne fra opsætningen. Nu er det bare at komme igang med at få gyngerne brugt af områdets børn og børnebørn - god fornøjelse!

 

 

                               IMG 4931                         IMG 4932

 

 

20. oktober 2016

Undskyld vi roder! 

Håndværkergården er p.t. ved at opsætte gynge på vores fællesareal. Vi beklager hvis det giver lidt gener for omkring boende parceller, da de bl.a. skal grave ud så der bliver plads til et lovpligtigt faldfunderlag bestående af hele 12 tons grus så det er sikkert at bruge for vores børn, børnebørn mfl.

Vi erkender at det er lidt sent vi er kommet igang. Gyngen blev købt på tilbud før ferien, men det har ikke været muligt før nu at få nogen til at sætte den op bl.a. på grund af ferie og travlhed. Nu glæder vi os til den er sat op og så mange som mulig får glæde af den.

På bestyrelsens vegne, Kim Pedersen, næstformand

5. juni 2016

Bestyrelsens tilbagemelding vedr. kameragennemsyn af kloaker på egen matrikel, herunder evt. tilskud fra grundejerforeningen

 

Jf. generalforsamlingen, lovede bestyrelsen at undersøge priser for kameragennemgang af kloaksystem på parcellerne fra samlebrønd til hus.

Priserne vi har indhentet er lidt afhængig af afstanden på den enkelte parcel, men et overslag vil beløbe sig til kr. 1.500,- til 2.000,- + moms, pr. parcel.

Tilbagemeldingen vi har fået, af 2 uafhængige af hinanden kloakmestre, er dog at de synes det vil være spild af penge at bekoste en total gennemgang af kloaksystemerne.

Dette skal også ses i lyset af at mange parceller selv har en forsikring som dækker skjulte rør, og i tilfælde af fejl i systemet, vil en sådan forsikring dække dette.

En enig bestyrelse har yderligere vurderet, at foreningens ikke kan yde et økonomisk tilskud til en sådan gennemgang.

Bestyrelsen vil således ikke foretage sig mere i ovenstående.

På bestyrelsens vegne, Lars Byrge Olsen, Formand

 

5. juni 2016

Information vedr. genetablering af bomme mellem parcellerne

Hejrevej 6/7 og Hejrevej 8/9

 Da bestyrelsen har kunnet konstatere at manglende bomme mellem parcellerne Hejrevej 6/7 og Hejrevej 8/9 betyder at gangarealet ofte bliver benyttet til parkering af biler, samt gennemkørsel af post- og avisbude, etc., har en enig bestyrelse besluttet at der genetableres bomme, således at der lukkes af for biltrafik på disse arealer.

Det har aldrig været meningen at disse arealer skal benyttes til biltrafik, og for at undgå at der opstår farlige situationer/uheld, bliver arealet nu lukket af i begge ender.

Da arealet ligeledes bliver benyttet til parkering af diverse trailere, vil vi anmode de berørte parceller om at flytte disse trailere til egen grund – da fællesarealerne ikke er opbevaringssted.

På bestyrelsens vegne, Lars Byrge Olsen, Formand

3. maj  2016

Nedenfor kan i se svaret fra vores forsikring. Svaret er ikke så klart og entydigt mht. legepladsens lovlighed som det kunne ønskes. Vi er stadig enige i bestyrelsen om at vi har gjort det rigtige med hensyn til at gøre legepladsen lovlig i henhold til EN1176 og EN1177 som er standarder for indretning af legepladser. Vi er også enige om at uanset om vi lovmæssigt eller ej er forpligtiget til at opfylde disse standarder så er det aller vigtigste at ingen kan komme til skade på vores legeplads uanset om det er grundejerforenings relaterede personer eller udefra kommende personer. Så derfor har vi valgt den på generalforsamlingen fremlagte procedure for inspektion og indretning af vores legeplads.

Samtidigt viser svaret også at vi er dækket ansvarsmæssigt på en fornuftig måde hvis vi skulle blive gjort ansvarlige ved personskade relateret til legepladsen og det er jo dejligt at vide.

//Kim

 

Alm. Brand skrev den 26.04.2016:

Det er korrekt, at der ikke i betingelserne er noteret noget om regler specifikt for legepladser. Der er heller ikke de samme strenge regler for en grundejerforening som der er for f.eks. en børnehave. 

Når I opsætter redskaber på en legeplads til fri afbenyttelse på jeres fælles arealer, så skal redskaberne opfylde de regler der gælder på tidspunktet for opsætningen. For eksempel kan der være krav til fald-underlag ved et klatrenet eller gynger, eller afstanden mellem brædder på et klatrestativ.

Som vi tidligere talte om, dækker jeres ansvarsforsikring både hvis I ifalder et erstatningsansvar, men forsikringen dækker også til at friholde jer for uretmæssige krav.

Du nævnte også at I var i tvivl om, hvorvidt denne forsikring dækker en Grundejerforening, da I jo ikke som sådan er et firma.

Men jf. betingelserne Punkt 2, §1, stk. 1, dækker forsikringen "...erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift."

Virksomheden er her Grundejerforeningen.

 

23.april  2016

Hej alle,
 
Blot til orientering, vedr. vores ansøgning om tilskud til legestativ, fra Vordingborg kommune.
 
Bemærk venligst afsnittet om strenge krav til sikkerhed, og at de påhviler os at overholde disse. Dette var også baggrunden for at Vordingborg Kommune for år tilbage fjernede legestativer i kommunen.
 
Jeg kontakter hende.
 
//Lars
 
legeplads

10.april  2016

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen, se resultatet under fanen Bestyrelsen.

 

Vi skylder stadig et svar vedr. vores ansvarsforsikrings dækning. Punktet er ikke glemt, men vi afventer et skriftligt svar fra forsikringen.

 

//Kim

 

24.marts 2016

Generalforsamlingen 2016

 

Her kan du se resultatet efter gneralforsamlingen 15. marts 2016

 

Referat    Formandendens beretning     Revideret budget for 2016       Budget for 2017

 

Vedr.: Hegnsloven - se under fanen "Links"

 

16.Februar 2016

Generalforsamling

15. Marts 2016 kl 19:30

 

 

på Caffe Mocc@ Havnepladsen 4, Præstø

 

Indkaldelse klik HER            Regnskab klik HER         Budget forslag klik HER